People

 • 森本 淳 Jun Morimoto

  Jun Morimoto

  Principal Investigator

  Professor

 • 八木 聡明 Satoshi Yagi

  Satoshi Yagi

   

  Assistant Professor

 • 山森 聡 Satoshi Yamamori

  Satoshi Yamamori

  Guest Scientist

 • 浅井 飛鷹 Hidaka Asai

  Hidaka Asai

  D3

 • 古巻 鉄平 Teppei Komaki

  Teppei Komaki

  M2

 • 後藤 裕汰 Yuta Goto

  Yuta Goto

  M2

 • 角田 日維 Kai Tsunoda

  Kai Tsunoda

  M2

 • 森田 光紀 Mitsuki Morita

  Mitsuki Morita

  M2

 • Sho Takeda

  M1

 • Atsuya Ishizu

  M1

 • Misaki Obata

  M1

 • Cao Ruixiang

  M1

 • Liu Chang

  M1

 • Shi Jing

  M1

 • 松原 瑛将

  Matsubara Eisuke

  B4

 • 甲斐 舜也

  Kai Shunya

  B4

 • 小作 貴司

  Kosaku Takashi

  B4

 • 竹中 郁弥

  Takenaka Fumiya

  B4

 • Yang Jingtao

  Yang Jingtao

  B4

 • 万木 教子

  Noriko Yurugi

  Secretary